Özelleştirmeler

Özelleştirmeler

Ersözlü, Türkiye’de yürütülen liman özelleştirme işlemlerinde yer alarak özelleştirme hukuku alanında uzmanlaşmıştır.

Özelleştirmelerde ihalelere hazırlık ve ihale süreçlerinin yönetilmesi, gerekli dosya ve belgelerin hazırlanması ve özelleştirmenin finansmanın sağlanması konularında, özelleştirmeler sonrasında da kapanış sonrası temsil, gerekli izinlerin alınması ve benzeri geçiş işlemleri gibi özelleştirme işlemlerinin her aşamasında uluslararası ve yerel yatırımcılara danışmanlık hizmeti sunulmaktadır.